Adventní mše svatá

Na konci adventního období děti opět nesly své snažení v obětním průvodu, aby je nabídly Bohu.

Děti  se velmi snažily doma pomáhat a ve školce dobře pracovat a to s většími i menšími úspěchy. Děti v adventu dláždily svými dobrými skutky a snahou o dobrou práci cestu k Betlému.