Besídka pro maminky

Přání maminkám
Přání maminkám

Ke dni matek si děti s učitelkami připravily program plný říkanek, básniček a tanečků.

Program zahájila paní učitelka Magda a na konci vystoupení popřála maminkám a babičkám vše nejlepší. Děti svým maminkám předaly papírovou narcisku, na které intenzívně pracovaly. Následně si vzal slovo pan Bobek, který popřál a poděkoval zase učitelkám za jejich práci, oběma předal kytky.  Účast byla velká. Přišli dědečci a babičky a vytvořili tak příjemnou rodinnou atmosféru. Všem se vystoupení dětí líbilo.

Přání pana Bobka

Milé starší maminky – babičky, milé maminky odrostlejších dětí a milé maminky dětí v této školce!

Na dětech, které nám připravily pěkný program, vidíme krásu života, který je s láskou předáván.

Byla to vaše láska, která přijala dar života těchto dětí.

Děkuji, že jste přijaly tento dar. Předáváte štafetu lásky pro druhé. Kéž vám Bůh udělí hojnost milostí skrze Pannu Marii, jejíž měsíc právě prožíváme. Zvlášť chci poděkovat učitelkám za přípravu programu, který nás potěšil.