Biblické příběhy v podání kněží

Každých čtrnáct dní přicházejí mezi děti kněží všech tří farností a jeden brněnský,

aby se prostřídali a vyprávěli dětem poutavé příběhy z dějin lidstva od stvoření světa až po dějiny izraelského národa. Svůj výklad doplňují promítáním obrazů k danému tématu dataprojektorem, který je součástí výbavy naší učebny. V průběhu roku také vyprávějí o jednotlivých událostech, které prožíváme v průběhu roku: Vánoce, Velikonoce a další.

Jsme velice vděčni za jejich službu, protože jsme toho názoru, že každý člověk by měl znát základní poznatky z dějin, které ovlivnily lidstvo a jsou základem naší civilizace.

Snímky v tomto oddíle jsou z březnové návštěvy otce Protivínského, který poutavě  vyprávěl o smlouvě mezi Bohem a izraelským národem, která se nazývá Desatero a o putování celého národa do zaslíbené země s archou úmluvy.