Den maminek

Vzhledem k špatnému počasí jsme oslavu pro maminky odložily na 20. května a vydařilo se.

Počasí bylo letní a děti do svého vystoupení daly všechnu svou lásku. Na začátku zazpívaly písničku o rodině, poté zahrály příběh o mravencích a beruškách, nakreslily maminku a předaly s láskou vyrobené dárky. Také paní učitelky dostaly krásnou růži s přáním a začala zahradní slavnost s občerstvením.