Den Země

hry pro děti
hry pro děti

V rámci dne Země se již tradičně na Karlově náměstí schází děti ze školek a škol, aby si v průběhu zábavného programu osvojily základní poznatky o důležitosti ochrany přírody a o cestách jak odlehčit naší Zemi od negativního vlivu rozvíjející se civilizace.

 

Dětem je názorně ukazováno, co se děje s odpadky, jak se třídí a zpracovávají a využívají.

I naše děti využily tuto příležitost a v rámci dopolední vycházky navštívily tuto akci a aktivně se zapojily do různých her, které byly pro ně připraveny. K dobré atmosféře přispělo i krásné počasí.