Dětská mše svatá 19.12.2012

Končí advent a tak děti při dětské mši svaté odnesly své snažení v obětním průvodu Bohu.

 

Během adventního období získávaly za své snažení od rodičů barevné pásky papíru, z kterých paní učitelky tvořily papírový řetěz. Domů si za své snažení odnášely andělíčky. Řetěz byl dostatečně dlouhý a tak bylo vidět, že se děti snažily.