Dětská mše svatá 31.10.2012

Konec měsíce října se přiblížil a děti donesly své snažení v obětním průvodu Bohu.

 

Děti donášely  z domu malé kamínky, kterými dláždily cestu ke kostelíčku, připraveného a vyrobeného z papíru. Kamínky symbolizovaly dobré skutky a snahu pomáhat doma rodičům. Mše svaté se zúčastnili i rodiče a prarodiče.