Dětská mše svatá - květen 2014

Během mariánského měsíce května byly děti za svoji snahu ve školce odměňovány srdíčky, která lepily kolem obrazu Panny Marie. V obětním průvodu přinášely svoje snažení a předkládaly je Bohu.

Napište text článku.