Dětská mše svatá v prosinci

Děti se celou dobu adventní poctivě připravovaly na vánoce a plnily celou řadu dobrých skutků a předsevzetí.

Na vláček jedoucí do betléma nakládaly dobré skutky, námahy a pěkné chování. Potom své snažení přinášely v obětním průvodu při mši svaté v kostele sv.Martina. Tato se konala 17.12.2014.