Dětská mše svatá Velikonoce

Těsně před Velikonocemi jsme se zúčastnili dětské mše svaté v kostele sv. Martina.

Děti se v průběhu postní doby snažily vykonávat dobré skutky v domácnosti. Byly za ně odměňovány kytičkami. Každý okvětní lístek znamenal dobrý skutek. Kytičky ozdobily srdce s trnovou korunou. Každá třída nesla v obětním průvodu své srdce. Děkujeme rodičům, že mše svaté zúčastnili spolu s dětmi.