Dny věnované etiketě

Tak, jako v minulém školním roce, jsme se zabývali po dva týdny zásadami slušného společenského chování.

Součástí programu byly i zásady správného stolování, které se snažíme ve školce upevňovat.