Kurz ProFamilia - Manželská láska

Od září probíhal v Třebíči kurz manželská láska. Zúčastnilo se jej 12 manželských párů.

Kurzy probíhaly ve školce, kde bylo zajištěno i hlídání dětí.Moderátoři k nám přijížděli z Kroměříže a Brna. Na konci kurzu jsme se ještě sešli na společné procházce zakončené ohýnkem. Některé dvojice se ještě sejdou na farním plese.