Mikuláš ve školce

Mikuláš k nám zavítal letos s časovým předstihem, dne 3.12.2012. Byl moc spokojený s chováním dětí.

 

Donesl si s sebou stříbrnou knihu, kde měl zaznamenány všechny dobré skutky dětí. Byly zde ale i poznámky ke každému dítěti jednotlivě, v čem by bylo dobré, aby se polepšilo, na čem zapracovalo. Čert se do školky vůbec nedostavil, věděl, že jej dovnitř nepustíme. Paní učitelky Mikuláši vyprávěly o adventním snažení dětí, tvoření vánočního řetězu za domácí snažení a získávání nalepovacího andělíčka za snažení ve školce.