Muzeum - cesty časem - proměny domu

Děti měly možnost na šesti panelech a třech modelech různých domu proniknout do tajů každodenního života obyvatel našeho města.

 

Dozvěděly se kde se vařilo, kde spalo, kde se skladovaly zásoby a kam se chodilo na záchod. Děti si mohly samy navrhnout fasádu domu, poskládat domky z různých období nejen na papíře, ale i ve skutečnosti a také proniknout do tajů městského opevnění.