Návštěva dětí v Domovince

Učitelky s dětmi se domluvily, že svým připraveným programem udělají radost i babičkám a dědečkům v charitním domě s názvem Domovinka.

Návštěva byla dohodnuta na desátou hodinu. Po příchodu byly děti uvedeny do jídelny, pohoštěny čajem a voňavými kousky cukroví. Následovalo samotné vystoupení, které se babičkám líbilo. Pak děti obdarovaly seniory vlastnoručně vyrobenými dárky, rozloučily se a vydaly se na zpáteční cestu do školky. Cestou navštívily právě probíhající výstavu betlémů v Malovaném domě.