Návštěva farmy v Pokojovicích

V rámci probírání tématu „domácí zvířata“ jsme navštívili farmu v Pokojovicích,

kde chovají mnoho druhů domácích zvířat. Děti se také povozili na pěkných oslících.