Návštěva rodinné farmy a MŠ Domamil

Dvůr rodinné farmy
Dvůr rodinné farmy

V úterý 10.4.2012 vykonaly děti exkurzi domácí farmy.

Ráno se nalodily do dvou automobilů a vyrazily směrem Výčapy, Martínkov, Domamil. Na farmě byly srdečně přivítáni majiteli. Děti zde viděly nejméně 15 krav, 6 telat, dva psy hlídače (štěňata majitelé den před příjezdem udali zájemcům), holuby, stádečko selátek, prasata, dva urostlé valachy a krásně bílé králíky.
Děti byly mezi zvířaty spokojené, všechny si pohladily a na koníka byly některé i vysazeny, aby si vyzkoušely jaké je to sedět na koni. Dalším bodem programu tohoto dne byla návštěva mateřské školy v Domamili. Děti si zde pohrály a seznámily s novými kamarády. Měly zde zajištěn oběd a po něm se vypravily na zpáteční cestu, tentokrát autobusem.