návštěva Třebíčské Domovinky

Asi každý z nás má radost, když najde vícero uplatnění pro jednu věc a dáte mi za pravdu, že stejnou radost člověk má, když se mu podaří  potěšit druhé.

Dětem se pod vedením učitelek podařilo dokonce spojit obojí v jedno. A ptáte se jak? Navštívily seniory v Třebíčské Domovince a předvedly jim představení z vánoční besídky, které si přichystali pro rodiče. Seniorům se přestavení v podání malých vloček moc líbilo. Děti si představení také užily a ukázalo se, že z nich jednou budou dobří kouzelníci. Soudím tak podle úsměvu na tvářích babiček a dědečků, který se dětem podařilo secvičeným představením vykouzlit :-).