Návštěva v pneuservisu

Děti spolu s paní učitelkou během prázdninového provozu navštívily místo, kde jsou shromážděny roztodivné stavební stroje

a  prostředky na přepravu nákladu.
Děti si některé velmi zblízka prohlédly.