Návštěva včelaře

V rámci tématu „Rozkvetlá louka“ nás navštívil tatínek pan Buřinský.      

Dětem připravil pěkné a poučné povídání o včelkách, které vzal s sebou v úlu. Děti tak měly možnost, prohlédnout si včelky z blízka a poté ochutnat jejich sladký med.