Návštěvy kněží

Začaly opět pravidelné návštěvy kněží.

První v letošním roce nás navštívil otec Jakub. V letošním roce si budou děti povídat a seznamovat se s příběhy Nového zákona.