Návštěvy knihovny

Pro letošní rok se paní učitelky rozhodly navštěvovat pravidelně každý měsíc městskou knihovnu,

aby podpořily zvídavost dětí a dobrý návyk navštěvování knihovny. Nemůžeme si totiž koupit všechny knihy, které se nám líbí, ale můžeme si je půjčit a prohlédnout, přečíst. Pracovníci knihovny děti vždy překvapí pěkným poučným programem.