O Třebíči s panem Bublanem

V rámci tématu „ČR a naše město“ jsme si do školky pozvali 25.2.2014 pamětníka pana Bublana,

 

aby dětem pověděl o jejich rodném městě. Pan Bublan dětem přinesl ukázat fotografie staré Třebíče, které si společně prohlédli a děti se snažily určit co je to za místo. Poté si vyposlechly poutavý příběh.