Povolání kolem nás

V rámci vzdělávacího programu v měsíci květnu se děti seznamovaly s různými povoláními.

Velice pěkným způsobem se celý den prolínaly činnosti odkazující na různá povolání. Děti si zkoušely různé převleky – pracovní oděvy, které jsou specifické pro jednotlivá povolání, hrály si na kuchaře, kadeřníky a další profese. V rámci nácviku na besídku pro maminky a pro domovinku si secvičily program s písničkami a ukázkami jednotlivých řemesel. V rámci náslechu v odpoledních hodinách si opět doplňovaly informace z této oblasti.

Postupným opakováním si děti zafixovaly nové vědomosti.