snídaně s maminkami - zdravá snídaně

Na doporučení přátel z Bratislavy jsme uspořádali první snídani pro maminky.

Nabídli jsme tak maminkám hodinové setkání po příchodu dětí, ráno, do školky. Maminkám bude nabízen pestrý program, který bude také vycházet z jejich zájmů a požadavků.

Téma prvního setkání byla strava ve školce. Hospodářka, paní Pacalová, připravila opravdu pestrou tabuli s ochutnávkou přesnídávek pro děti a seznámila maminky s informacemi o zdravém stravování, s recepty a dalšími novinkami. Maminky mezi sebou živě diskutovaly na téma jim tak blízké.

V závěru setkání pan Bohumil Bobek pozval maminky na další snídani a nabídl jim podněty a témata dalších snídaní.

Bylo to skutečně pěkné ranní zastavení a prostor pro  vzájemné poznávání.

Srdečně děkujeme paní Pacalové !