Účast dětí na mši svaté - 30.5.2012

Zakončení mariánského měsíce

 

Ke konci školního roku se uskutečnila třetí společná účast dětí školky na dětské mši svaté. Děti nesly v obětním průvodu své snažení a symbolicky je včlenily do růžence, který položily před oltář.