Účast dětí na mši svaté - 31.10.2011

Během Mariánského měsíce října přinášely děti k nohám Panny Marie své dobré skutky (ve formě papírových kytiček podepsaných od rodičů).

 

Ukazovaly lásku k Bohu svou účastí na mši svaté (červená kolečka za každou mši svatou – byla jimi ozdobena koruna Panny Marie). Mše svaté se zúčastnily všechny děti. Děti své snažení přinášely v obětním průvodu Bohu, jako obětní dar.