Účast na mši svaté - 21. 12. 2011

Ve středu 23.12.2011 děti spolu s pedagogy připravili nashromážděné ovečky a přinesli je v obětním průvodu před oltář Bohu.

 

 

Během adventu děti pracovaly na určitých úkolech, za které dostávaly ve školce andílky a doma za dobrou práci od rodičů vystřižené ovečky. Děti se velice snažily a dost bolestně nesly, když si ovečku nebo andílka nezasloužily.

Byla to pro ně silná motivace.