Vánoce ve školce

Poslední předvánoční den ve školce si děti s paní učitelkou ozdobily stromeček.

Dolepily a připravily vánoční cestu k betlému, kterou pak nesly v obětním průvodu při mši svaté. Následně si předaly dárky, které našly pod stromečkem ve školce a čekal na ně i slavnostně prostřený stůl se slavnostním štědrovečerním jídlem.