Vánoční besídka 2011

Vánoční doba bezprostředně zaklepala na dveře. Je 22. prosince a proto se děti, pedagogové, rodiče, prarodiče opět sešli, aby zakončili spolu s dětmi školkové snažení roku 2011 a shlédli program, který si pro ně děti připravily.

Program zahájil Bohumil Bobek. Úvodní slovo obsahovalo zhodnocení práce dětí během adventu, pochvalu za zdařilé vystoupení v Domovince a poděkování Bohu a jeho andělům za ochranu paní učitelky, která se při návratu ze školky vybourala. (bez zranění, pouze auto potřebovalo opravu). Proslov byl zakončen krátkým, vánočním příběhem k zamyšlení.

Následovalo vystoupení dětí a malé posezení při kávě a cukroví.

Někteří využili příležitost k prohlídce školky. Využili ji ti, kdo tu ještě nebyli, nebo děti, které se chtěly rodičům pochlubit. Bylo opravdu co ukazovat. Výzdoba, kterou děti s paní učitelkou připravovaly celý prosinec, se všem moc líbila.