Vánoční besídka 2014

Rok utekl jako voda a děti si pro nás pod vedením učitelek připravily besídku.

Ještě před zahájením vystoupení dětí se uskutečnila přednáška pro rodiče na téma „Rodina“.

Po přesunu do druhé části školky proběhlo pěkné vystoupení. Děti v obou třídách měly připraveny samostatné programy se zimní tématikou. Recitace, písničky a tanec. Třída byla zcela zaplněna rodiči, sourozenci a babičkami.

Po vystoupení následovalo občerstvení a spousta času pro rozhovory v přátelské atmosféře. A já si jen kladu otázku, vejdeme se do školky všichni i příští rok? Ano, ale musíme vymyslet jak :-).