Vánoční vystoupení v Domovince

 

18. 12. 2012

Během měsíce prosince děti nacvičily pro rodiče pásmo říkanek, písniček a tanečků se zimní tématikou.

I šaty, které na vystoupení paní učitelky ušily byly krásně bílé. Děti totiž představovaly vločky sněhu. Premiérou jejich vystoupení se stala Domovinka. Dědečci a babičky měli velkou radost z přítomnosti dětí mezi nimi.Vystoupení se dětem vydařilo, byly babičkami pohoštěni. Bylo jim nabídnuto i klienty Domovinky pečené cukroví. Po malém občerstvení se vydaly děti zpátky do školky, kde na ně čekal vydatný oběd.