Výlet otců s dětmi

V sobotu 15.září se uskutečnil výlet otců s dětmi, které chodí do školky i s jejich mladšími a staršími sourozenci.

Maminky jsme nechali doma, aby si odpočinuly od věčně kolem pobíhajících dětí a mohly se věnovat celý den  tomu čemu potřebují.

Vlakem jsme jeli do nedalekého Přímělkova a odtud dobrodružnou cestou až na zříceninu hradu Rokštejn, kde se děti setkaly s Černým rytířem a nakonec našly poklad. Společný pobyt na Rokštějně jsme zakončili obědem při opékání špekáčků a pak jsme šli jinou cestou zpět do Dolního Smrčného na zpáteční vlak. Pozdě odpoledne jsme šťastně dojeli do Třebíče.

Celý den spolu prožilo pět otců a čtrnáct dětí.