Výroba přesýpacích hodin

 HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY,

 výroba přesýpacích hodin.

17. října

V měsíci říjnu jsme si povídali ve školce o starých vynálezech a jeden jsme si spolu s dětmi vyrobili.

 

Přesýpací hodiny jsme tvořili ze dvou částí petlahví slepených izolepou a plnili pomocí trychtýřů dětskou krupičkou.

 

V tento den k nám zavítala návštěva z kraje, paní inspektorka Bekeová. Byla u nás dva dny, při kterých sledovala výuku a procházela všechny dokumenty. Za dva týdny nám přišla inspekční zpráva, z které jsme měli všichni radost.