Vystoupení domovinka

Návštěvy dětí v Domovince jsou ze strany seniorů vítány a tak je děti opět navštívily s nacvičeným programem, obsahujícím písničky, básničky a tanečky.

Děti byly v Domovince srdečně přivítány a měly připraveno i malé pohoštění. Spolupráce s Domovinkou si velice vážíme, děti se učí dělat lidem kolem sebe radost a nacházet si na ně i čas, kterého se dnešnímu světu nedostává.