Denní program - rozpis

Čas

Aktivita

    6.45 – 8.00

Příchod dětí, volná hra

    8.00 – 9.00

Přivítání, vzájemné sdílení, blok ranní stimulace, psychomotorika,téma měsíce,opakování návyků

    9.00 – 9.05

Poslech klasické hudby

    9.05 – 9.20

Svačina

    9.20 – 9.40

Angličtina

  9.40 – 10.00

Výtvarné činnosti 2x týdně, hudební činnosti 2x týdně, dramatické činnosti 1x týdně

10.00 – 12.00

Pobyt venku

12.00 – 12.45

Oběd, čištění zubů, odchod dětí s dopolední docházkou

12.45 – 14.00

Spánek/Odpočinkové aktivity pro starší děti

14.00 – 14.30

Hry (puzzle, tangramy, říkanky, písničky, hádanky, rozvoj paměti a smyslů)

14.30 – 14.45

Svačina

14.45 – 16.00

Spontánní hry, pobyt venku, odchod dětí

Ranní stimulace

Po krátkém poděkování za nový den a vzájemném sdílení zážitků předchoziho dne, začíná půlhodinový blok ranní stimulace. V něm se děti orientují v čase a prostoru, opakují si jaké je roční období, měsíc, den v týdnu, spočítají kolik se jich ve školce sešlo, říkají si jaké je počasí, atd. Dále si v této půlhodince opakují sady tzv. bitů - elementárních tematicky souvisejících informací, které připravují jejich myšlení na budoucí školní výuku. V tomto bloku si opakují dobré návyky na měsíc, které si upevňují ve školce i doma. Dalším bodem programu jsou hádanky, písničky a říkanky. Písničky jsou spojeny s pohybem.

Psychomotorika

Další půlhodinka je věnována rozvoji hrubé motoriky ve formě různých pohybových her a sestav.

Poslech klasické hudby

Před svačinou děti zaujmou odpočinkovou polohu a chvilku (asi 3 - 5 minut) poslouchají klasickou hudbu. Uklidní se tak po předchozím cvičení a učí se soustředit.

Svačina

Pro dobu svačiny je určeno jedno dítě, které má celý týden službu. Obslouží ostatní děti a prostírá na stůl, děti jsou vedeny k poděkování za tuto službu.

Angličtina

Externí učitelka angličtiny při hodině mluví s dětmi pouze anglicky. Smyslem výuky angličtiny ve školce je naučit všechny děti formou písniček, básniček a krátkých příběhů pasivně rozumět a reagovat na základní fráze. Výuka probíhá zábavnou formou s pomůckami, které pomáhají dětem chápat o čem je řeč.
 

Výtvarné a hudební činnosti

Ve školce máme dvakrát týdně výtvarné činnosti a dvakrát týdně hudební činnosti a jedenkrát týdně dramatické činnosti. V rámci výtvarných činností se často pracuje na společných dílech (mapa světa, velké obrázky), aby se děti naučily spolupracovat. V čase věnovanému hudbě jsou děti seznamovány se světem zvuků, tónů a rytmů. Součástí hudebních činností je výuka hry na flétnu.

Pobyt venku

Pobyt venku je důležitou částí programu. K dispozici je pěkná školní zahrada se skluzavkou, pískovištěm, domečkem s kuchyňkou, venkovní tabule na kreslení křídou a další pohybové doplňky. V oploceném prostoru je i velká dlážděná plocha na procvičování jízdy na odrážedlech. V roce 2015 bylo postaveno nové dětské hřiště v areálu zahrady školky nákladem 215.000 Kč. Krásné a klidné přírodní okolí školky Světýlko nabízí skvělé podmínky pro každodenní vycházky.
Za hezkého letního počasí se navíc příležitostně přesouvají na terasu se stoly a lavicemi i další body programu.

Oběd a čištění zubů

Do školky Světýlko se dováží z externí kuchyně kvalitní a chutná dětská strava. Děti jsou vedeny k dobrým návykům ve stolování. Menší děti mohou jíst lžící, větší, předškolní děti, už příborem. Po obědě si děti čistí zuby. Na začátku školního roku dochází do mateřské školy dentistka, která vysvětluje správná pravidla čištění zubů. 
 

Spánek nebo odpočinkový program

Spánek v naší školce není povinný. Starší děti, které již odpoledne spát nechtějí zůstávají po obědě ve třídě a poslouchají četbu příběhů, nacvičují paměť a smysly. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že vzhledem k intenzivnímu dopolednímu programu si v naší školce rády zdřímnou i děti, které doma po obědě nespí.
 

Grafomotorika a logopedická prevence

Po odpoledním odpočinku se pravidelně věnujeme rozvoji jemné grafomotoriky ve formě různých pracovních listů a logopedické prevenci.
 
 

Spontánní hry, pobyt venku, odchod dětí

Po odpolední svačině mají děti volný program pod dohledem družinářky. Děti si hrají s hračkami, stavebnicemi, staví si domečky a provozují různé jiné aktivity. Za pěkného počasí tráví čas na školní zahradě až do příchodu rodičů.
Děti se mohou ve školce pobývat až do 16:00.
Standardní program končí v 15:00.