Historie

ROK 2008

Historie mateřské školy Světýlko se začala odvíjet v polovině roku 2008. Několik našich přátel z Brna a Prahy nám vyprávělo o skvělém systému školek, základních škol a gymnázií, které se dynamicky rozvíjejí v Polsku, kde mohli vše vidět v provozu.

Těmto lidem záleží na lidské, společenské a duchovní formaci mladých lidí v duchu křesťanství na základě profesionální práce. Vycházejí ze zkušeností soukromých škol ve Španělsku, a které úspěšně několik desetiletí fungují.

Přátelé z Prahy založili občanské sdružení Parentes, jehož cílem je zakládat síť podobných soukromých škol. Ti také stáli u zrodu dvou školek, které provozovali v pronajatých domech. Jedna tato mateřská škola je nyní ve vlastní budově v Petříkově a je určena pro čtyřicet dětí ve dvou třídách. Od září 2010 zahájila svoji činnost, po přestěhování z pronájmu, v nové budově.

ROK  2009

V roce 2009 do Třebíče zavítali naši přátelé z Prahy společně s panem Barnilsem, Španělem, který působil dlouhá léta jako ředitel základní a střední školy ve Španělsku. Skupině rodičů předávali zkušenosti a nadšení pro tento projekt.

Od té doby začala myšlenka mateřské školy v Třebíči nabývat reálné základy.

Hledali jsme místo pro stavbu školky a připravovali si podklady pro celkovou koncepci po stránce organizační, stavební a provozní.

Dotazovali jsme se postupně našich průkopníků z Prahy na mnoho zásadních věcí i maličkostí, kterými se oni sami museli „prokousávat“.

Naši přátelé v Kroměříži a v Bratislavě se nechali inspirovat soustavnou prací lidí z celého světa sdružených v mezinárodní organizaci IFFD (www.iffd.org), když navštívili konferenci zástupců této organizace v Barceloně. Založili v České republice občanské sdružení ProFamilia (www.profamilia.cz) a ve Slovenské republice občanské sdružení Akadémia rodiny (www.akademiarodiny.sk). Začali pořádat kurzy pro rodiče. (viz odkaz KURZY této webové stránky)

ROK  2010

Od ledna 2010 do dubna 2010 proběhl v Třebíči první kurz ProFamilia a ukazovalo se, že právě tato platforma může být zdrojem zájmu o výchovu dětí, jejich formaci a růst a tedy i odrazovým můstkem pro zájemce o projekt školky v Třebíči.

V únoru 2010 se objevila myšlenka realizovat objekt školky na pozemku pod Sokolským stadionem, který byl v majetku Sokola Třebíč.

V březnu byl Sokol požádán o stanovisko k prodeji. Sokol Třebíč na svém zasedání odsouhlasil prodej pozemků. Bylo ale nutné vyřešit složitou právní komplikaci, ke které se mělo vyjadřovat ČSTV.

Na konci dubna jsem připravili podklady pro zpracování hmotové studie školky. Hmotová studie byla zadána třebíčskému projektantovi – ing. Fabíkovi a v květnu byla dokončena.

Na začátku srpna 2010 jsme navštívili nově postavenou budovu školky v Petříkově, která se připravovala na zářijový provoz.

V průběhu července a srpna jsme se rozhodli, že je pro nás důležité navštívit školku v Polsku, abychom se inspirovali a vytvořili funkční tým, který potáhne věci kupředu.

Návštěva Polska jsme uskutečnili 22.října 2010. Byla úžasná a pořídili jsme z ní mnoho fotografií, podnětný písemný materiál a novou chuť jít dál.

Po návratu z Polska jsme vytvořili Tým, který pokračoval v další realizaci myšlenky školky. Vzhledem ke komplikacím se získáním pozemku od Sokola Třebíč, které uvízlo ve slepé uličce na vyjádření ČSTV, jsme začali znovu hledat místo pro umístění školky.

ROK  2011

Začali jsme akceptovat myšlenku využití dvojdomu v nové lokalitě u rybníka Kuchyňka, který stavěla firma VESAS s.r.o., pro provoz naší mateřské školy. Začali jsme promýšlet dispoziční možnosti a další kroky.

Věci začaly dostávat spád.

Začali jsme řešit personální, právní, ekonomické a stavební záležitosti. Tým devíti žen a jednoho muže začal intenzivně pracovat na jednotlivých krocích.

V průběhu prvního pololetí také dostala mateřská škola svůj název – SVĚTÝLKO . Byla založena právnická osoba Mateřská škola Světýlko s.r.o.

V květnu spatřila světlo světa také VIZE ŠKOLKY, základní dokument s principy směřování mateřské školy.

Od jarních měsíců až do konce srpna probíhaly intenzivní stavební práce a řešení interiéru stavby tak, aby se začátkem školního roku byla zkolaudována. Zároveň jsme připravovali dokumenty pro zápis Mateřské školy do Rejstříku škol.

Těmito několika řádky nelze popsat intenzivní prácí celého týmu, který s velkou radostí a nadějí dne 2.září 2011 zahájil školní rok 2011-2012.

Rodiče, prvních šest dětí, učitelky a zakladatelé společně zahájili první den života školky.

Myšlenka, která v roce 2008 spatřila světlo světa byla zhmotněna. 

 

ROK 2012

Školní rok 2011-2012 byl ukončen v červnu, o prázdninách probíhá volnější program a také měsíční prázdniny. Školní rok zakončilo 12 dětí, dvě děti nám odchází do první třídy základní školy. Na školní rok 2012-2013 máme přihlášeno dalších pět dětí. Spolupráce rodičů a pedagogů se velice pěkně rozvíjí. O zdravém a dynamickém rozvoji školky svědčí i dokumentace v naší fotogaleri na těchto webových stránkách. V říjnu 2012 proběhla v mateřské škole školní inspekce. Inspekce proběhla úspěšně. V prosinci 2012 byly zahájeny práce na dokončení druhé poloviny dvojdomu tak, abychom mohli od nového školního roku 2013-2014 zahájit provoz dvoutřídní. 

ROK 2013

Od ledna probíhaly v druhé polovině objektu čilé stavební práce a montáž interiéru. Na konci května jsme úspěšně zkolaudovali a zažádali na odbor školství Kraje Vysočina o navýšení kapacity o dalších dvacet dětí.  Školní rok jsme zakončili s šestnácti dětmi. Máme radost z rozvoje rodinné atmosféry naší mateřské školy a popřáli jsme už třetímu předškolákovi - Vítkovi, který opouští naši školku, aby si dobře vedl v základní škole a dělal radost rodičům a také nám. Od září 2013 má mateřská škola Světýlko kapacitu ve dvou třídách celkem 40 dětí. Děti jsou rozděleny na mladší a starší a výuky se tak dá přizpůsobit jejich osobnímu rozvoji. Přijaly jsme dvě nové učitelky, zajistili organizační záležitosti rozšířené školky. V podzimních měsících roku proběhl ve školce kurz pro manžele, který pořádáme ve spolupráci s obč.sdružením ProFamilia. Kurzu se zúčastnilo 12 manželských párů. Byl pro nás všechny velice přínosný.

ROK 2014

Ani jsme se nenadáli a 2013/2014 se nachýlil. Projekt školky nám dělá radost, rodiče zapojení do projektu dobře spolupracují s pedagogy. Prožili jsme krásné společné chvíle na výletu rodin, výletu otců a při vystoupeních dětí. Zvláště se zadařila "zahradní slavnost" při příležitosti dne maminek. Velice pěkná rodinná atrmosféra vládla na společném zakončení školního roku s rozloučením s předškoláky, které bylo doprovázeno grilováním. Prázdninový provoz byl zajištěn skvělými studentkami pedagogické fakulty. Učitelky nabraly na zasloužené dovolené nové síly, inspiraci a radost do dalšího školního roku. Na koci prázdnin jsme získali díky NADACI ČEZ dotaci na nákup kvalitní interaktivní tabule, která slouží zvláště třídě starších dětí pro intenzivní předškolní přípravu. Máme radost z nových dětí školce. Výuka a vzdělávání probíhá podle našeho aktualizovaného 3kolního vzdělávacího programu. Do školky nastoupila nová paní učitelka nahradou za paní učitelku, která odešla na mateřskou dovolenou. Na podzim jsme navštívili také partnerské školky v zahraničí a získavali jsme mnoho nových podnětů (Varšava, Madrid a 2 školky v Barceloně). Pestrý program školní a mimoškolní činnosti je zřejmý z fotogalerie. Máme radost z přátelství mezi rodiči, zvláště mezi maminkami.

ROK 2015

V druhé polovině školního roku 2014/2015 se téměř zaplnila kapacita třídy mladších dětí. Na konci školního roku jsme se rozloučili na krásné zahradní slavnosti s devíti předškoláky. Ti spolu s mladšími spolužáky nacvičili operetku o Budulínkovi a předvedli ji rodičům a příbuzným na školní zahradě. Na konci školního roku si také dokončila studium předškolní pedagogiky naše tutorka Eva. Jak už tradičně bývá, tak jsme jednu krásnou květnovou sobotu uskutečnili rodinný výlet na Jalovec. V závěru školního roku otcové s dětmi vyrazili na společný výlet kolem Budišova. Výlet byl zpestřen plavbou na raftu a zakončen v budišovském zámku v expozici zvířat. Zakončili jsme čtvrtý školní rok a od září jsme opět posilněni o další děti zahájili už pátý školní rok. Studentka magisterského studia Petra Bobková přišla s námětem své diplomové práce, která měla vyústit do projektu divadelního představení před vánocemi. Všichni pedagogové se s chutí zapojili do tohoto projektu, s dětmi vytrvale nacvičovali a s rodiči vytvářeli kulisy. Rovněž se ve velkém připravovaly perníčky a občerstvení. Vánoční představení se uskutečnilo v aule Katolického gymnázia a mělo velký úspěch. Do projektu se zapojili i starší sourozenci, absolventi minulých ročníků školky. Celé divadlo bylo profesionálně natočeno a je umístěno na youtube. V průběhu roku jsme natočili celou řadu spotů z života školky a budou na konci školního roku společně s výřezy z vánočního divadla umístěny na propagační DVD při příležitosti pátého výročí školky. Velkou radostí na podzim 2015 bylo dokončení krásného dětského hřiště na zahradě školky. Podívejte se na fotogalerii roku 2015/2016.

ROK 2016 - 2017

Školní rok 2016-2017 byl již šestým rokem. Do nové etapy života odešla celá řada dětí. Školku navštěvovalo celkem 36 dětí. Na konci roku jsme se rozloučili s 12 předškoláky.Během července a srpna byly připraveny prostory nové školy Světlo a našich devět předškoláků zasedne v září do jejich lavic.


S důvěrou v Boží požehnání a poctivou prací chceme vytvářet novodobou historii tohoto projektu pro rodiny a děti města Třebíč a být otevřeni novým impulsům v naší práci.

 

TÝM  MATEŘSKÉ ŠKOLY SVĚTÝLKO