Pro rodiče

Úvod

Mateřská škola Světýlko chce přispět k rehabilitaci rodiny, jako základní složky společnosti pomocí KURZŮ PRO RODIČE a tematických setkání s přednáškami.

Tyto kurzy jsou pořádány spolupracujícím spolkem ProFamilia (http://www.profamilia.cz/)

ProFamilia je spolek založený po vzoru mezinárodní organizace IFFD (www.iffd.org), která již desetiletí pořádá kurzy zaměřené na výchovu dětí v rodině a manželské vztahy. Metodika kurzů je zcela jedinečná a vychází z formy případových studií, která je používána v univerzitních kurzech MBA.

Cílem kurzů o.s. ProFamilia není dodat manželům a rodičům konkrétní návody a řešení, ale zvýšit jejich "manželské a rodičovské IQ" tak, aby výzvám, které manželství a rodičovství přináší, čelili se znalostí věci, s radostnou a sportovní mentalitou.

Každý odpovědný člověk usiluje o profesionalitu ve své práci. Kurzy IFFD obdobně ukazují směr, jak se profesionalizovat ve své roli manžela a rodiče.

Naši slovenští kolegové  http://www.akademiarodiny.sk

Naši polští kolegové  http://www.akademiafamilijna.pl/

Naše kurzy:

 

Nejčastější otázky

Komu jsou kurzy určené?

Všem manželským párům, kterým záleží na rozvoji jejich rodiny, dětí a osobním růstu, a kteří hledají nástroje pro zlepšení rodičovského a manželského poslání.

Jaký je cíl kurzů?

Cílem kurzů je "profesionalizace" úlohy rodičovství. Profesionalita vycházející z pochopení zodpovědnosti, svobody a lásky, které dávají rodině takovou důležitost, jakou si zaslouží. Oba manželé dostávají v kurzech formaci, aby se z nich stali lepší profesionálové v jejich poslání rodičů. Rodinné programy jim dávají k dispozici poznatky a nástroje k dosažení rodinného štěstí.

Co je náplní kurzů?

Kurzy pořádané o.s. ProFamilia jsou koncipované v souladu s různými vývojovými stádii dětí. Poskytují vědomosti o klíčových pedagogických oblastech a základních návycích, které by si měly děti osvojit.

Kurzy jsou založené na metodě case study, metodě případových studií, kdy účastnící se páry ve čtyřech fázích analyzují aktuální fiktivní případy. 

Jak dlouho kurzy trvají?

Kurzy se skládají z několika setkání. V případě kurzu První kroky se jedná o osm setkání, v případě kurzu Manželská láska o pět. Periodicita se různí, naše momentální praxe je jednou za tři týdny (Čechy) nebo jednou za dva týdny (Morava). Pro každý kurz je stanovený koordinátor, se kterým je možné dohodnout změnu.

Je možné zajistit hlídání dětí v průběhu setkávání?

V prostorách školky je vhodné prostředí pro hlídání dětí při setkání velké skupiny. Hlídání zajišťují zpravidla studentky, kterým poskytujeme finanční příspěvek, na který se složí rodiče, kteří potřebují hlídání. 

Jaké jsou hlavní požadavky pro účast v kurzu?

Je důležité, aby manželé cítili spoluzodpovědnost a potřebu jak rozvoje své manželské a rodičovské úlohy. Jedině tehdy, když mají společné cíle, mohou jako rodina kráčet kupředu. To je také důvod, proč se od manželů vyžaduje, aby se kurzů účastnili oba. 

Kdo zabezpečuje výuku na kurzech?

Programy jsou koordinované o.s. ProFamilia, které se věnuje podpoře a rozvoji rodiny. Moderátory jsou rodiče, kteří jsou sami absolventy kurzu. Moderátor se specializuje na konkrétní případ, což umožňuje hlubší a kvalitnější práci s účastníky. Naší snahou je, aby výběr moderátorů odpovídal jejich osobnostním předpokladům pro vykonávání této úlohy. Je též naší snahou zabezpečit pro moderátory další vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich dovedností.

Jsou kurzy zadarmo?

Moderátoři vykonávají svoji službu bez nároku na odměnu. Příprava kurzů však vyžaduje náklady na pracovní materiály a organizační zabezpečení kurzů. Z tohoto důvodu jsou kurzy zpoplatněné. Výška poplatku je minimální a zahrnuje výše uvedené skutečnosti.