Školkovné mateřské školy Světýlko

Zázemí mš SvětýlkoMateřská škola Světýlko s.r.o., právnická osoba, byla zařazena do Školského rejstříku s účinností od 20.října 2011, tedy necelé dva měsíce po zahájení provozu.

Budova mateřské školy sídlí v novostavbě pro tento účel postavené ze soukromých prostředků zřizovatelů. Náklady na stavbu a vybavení byly nemalé.

Dotaci na mzdy, jak ji dostávají všechny mateřské školy,  jsme dostali v září 2012 v šedesátiprocentní výši a teprve od září roku 2013 jsme  dosáhli na stoprocentní dotaci ve výši stanovené ministerstvem školství, která v současné době pokryje pouze část mzdových nákladů.

Projekt mateřské školy Světýlko je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy  jsou použity na provoz a rozvoj mateřské školy. Významnou část příjmů  tvoří dary.

Výtvarná výchova mš SvětýlkoI přesto, že poskytujeme dětem kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu, udržujeme školkovné na co nejnižší hladině díky sponzorským darům.

 

Příspěvek na provoz školky je věcí osobní domluvy s provozní ředitelkou a vycházíme  vždy vstříc možnostem rodičů. Na prvním místě nám jde úzkou spolupráci s rodinou.

     Nad rámec dotace nás v současné době stojí každé dítě v průměru 2500 Kč měsíčně. Výše školkovného se zpravidla pohybuje od 1000 Kč  do 4000 za dítě na jeden měsíc.

Vítáme i možnost přispění zaměstnavatele rodičů na školkovné a tak poskytnout zaměstnanecký benefit.

Výše školkovného je věcí dohody mezi rodiči a provozní ředitelkou.

Při stanovení ceny je uplatňován princip solidarity. V praxi to znamená možnost  slevy pro rodiny, které do školky dávají více než jedno dítě a pro rodiče, kteří svojí aktivní účastí se zapojí do pomoci rozvoje mateřské školy Světýlko.

Na druhou stranu vítáme velkorysé rodiče, kteří v zájmu dalšího rozvoje projektu budou ochotni zaplatit více než je běžné.

Akce MŠ Svetýlko na měsíc červen

 

Dne 22.6. se bude konat slavnostní zakončení školního roku MŠ Světýlko. 

Druhý den 23.6. se vydají tatínkové se svými ratolestmi na výlet.

Zprávy

 

  • V současné době máme zaplněnou kapacitu třídy mladších dětí pro školní rok 2018 - 2019.
  • Pro školní rok 2018 - 2019 přijímáme pouze děti ve věku od pěti let do starší třídy Hvězdiček.  Rádi každého zájemce - rodiče individuálně seznámíme se školkou. Domluvte si individuální schůzku.