Školkovné mateřské školy Světýlko

Zázemí mš SvětýlkoMateřská škola Světýlko s.r.o., právnická osoba, byla zařazena do Školského rejstříku s účinností od 20.října 2011, tedy necelé dva měsíce po zahájení provozu.

Budova mateřské školy sídlí v novostavbě pro tento účel postavené ze soukromých prostředků zřizovatelů. Náklady na stavbu a vybavení byly nemalé.

Dotaci na mzdy, jak ji dostávají všechny mateřské školy,  jsme dostali v září 2012 v šedesátiprocentní výši a teprve od září roku 2013 jsme  dosáhli na stoprocentní dotaci ve výši stanovené ministerstvem školství, která v současné době pokryje pouze část mzdových nákladů.

Projekt mateřské školy Světýlko je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy  jsou použity na provoz a rozvoj mateřské školy. Významnou část příjmů  tvoří dary.

Výtvarná výchova mš SvětýlkoI přesto, že poskytujeme dětem kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu, udržujeme školkovné na co nejnižší hladině díky sponzorským darům.

 

Příspěvek na provoz školky je věcí osobní domluvy s provozní ředitelkou a vycházíme  vždy vstříc možnostem rodičů. Na prvním místě nám jde úzkou spolupráci s rodinou.

     Nad rámec dotace nás v současné době stojí každé dítě v průměru 2500 Kč měsíčně. Výše školkovného se zpravidla pohybuje od 1000 Kč  do 4000 za dítě na jeden měsíc.

Vítáme i možnost přispění zaměstnavatele rodičů na školkovné a tak poskytnout zaměstnanecký benefit.

Výše školkovného je věcí dohody mezi rodiči a provozní ředitelkou.

Při stanovení ceny je uplatňován princip solidarity. V praxi to znamená možnost  slevy pro rodiny, které do školky dávají více než jedno dítě a pro rodiče, kteří svojí aktivní účastí se zapojí do pomoci rozvoje mateřské školy Světýlko.

Na druhou stranu vítáme velkorysé rodiče, kteří v zájmu dalšího rozvoje projektu budou ochotni zaplatit více než je běžné.

Září 2019 - 2020

 Nový školní rok 2019 -2020 

zahájíme společnou mší svatou v 7.15 h. v kostele u sv. Martina. Všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky srdečně zveme.

 

 

Zprávy

 

  • Děti přijímáme  během celého školního roku
  •  Rádi každého zájemce - rodiče individuálně seznámíme se školkou a jejím programem.
     Domluvte si schůzku.