Sponzoři MŠ Světýlko

Mateřská škola Světýlko s.r.o., právnická osoba, byla zařazena do Školského rejstříku s účinností od 20.října 2011, tedy necelé dva měsíce po zahájení provozu.

Budova mateřské školy sídlí v novostavbě pro tento účel postavené ze soukromých prostředků zřizovatelů. Náklady na stavbu a vybavení byly nemalé.

Dotaci na mzdy, jak ji dostávají všechny mateřské školy,  budeme mít od září 2012 v šedesátiprocentní výši a teprve od září roku 2013 můžeme dosáhnout na stoprocentní dotaci ve výši stanovené ministerstvem školství.

Projekt mateřské školy Světýlko je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy jsou použity na provoz a rozvoj mateřské školy. Významnou část příjmů  tvoří dary.

Vzhledem k tomu, že poskytujeme dětem kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu a zároveň udržujeme školkovné na co nejnižší hladině, tvoří dary dosud významnou část našich příjmů.

Děkujeme předem, Vám, který se rozhodnete přispět, za účinnou finanční pomoc formou sponzorského daru, na který vystavíme potvrzení pro daňové účely. Bude nám ctí Vás seznámit s našim projektem a všemi podrobnostmi s ním spojenými.

Sponzoři v roce 2011

1.    Stavební firma VESAS s.r.o..........................................  300.000,-- Kč

2.    Občanské sdružení  PRO RODINU TŘEBÍČ...................... 240.000,-- Kč

3.    Fyzická osoba, která nechce být jmenována...................   40.000,-- Kč

4.    Fyzická osoba, která nechce být jmenována.......................2.000,-- Kč


Celkem dary za rok 2011....................................................  582.000,-- Kč

Sponzoři v roce 2012

1. Stavební firma VESAS s.r.o..........................................   300.000,-- Kč

3. Fyzická osoba, která nechce být jmenována..................  125.000,-- Kč

4. Fyzická osoba, která nechce být jmenována.................   125.000,-- Kč

5. Fyzická osoba, která nechce být jmenována ................      2.000,-- Kč

6. Raventia  .................................................................     20.000,-- Kč

7. Fyzická osoba, která nechce být jmenována ...............       1.000,-- Kč


Celkem dary za rok 2012   .............................................  573.000,-- Kč

 

Sponzoři v roce 2013

1. Fyzická osoba, která nechce být jmenována..................   80.000,-- Kč

2. Fyzická osoba, která nechce být jmenována..................   20.000,-- Kč

3. ing. Bronislav Vala  V - stav                      ..................  130.000,-- Kč

4. Trado, s.r.o.   ...........................................................    10.000,-- Kč

5. Fyzická osoba, která nechce být jmenována.................. 130.000,-- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------

Celkem dary za rok 2013   .............................................  370.000,--Kč

 

Sponzoři v roce 2014

1. Fyzická osoba, která nechce být jmenována..................  150.000,-- Kč

2. Fyzická osoba, která nechce být jmenována..................  200.000,-- Kč

3. Fyzická osoba, která nechce být jmenována..................     2.000,-- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------

Celkem dary za rok 2014   .............................................  352.000,--Kč

 

Sponzoři v roce 2015

V roce 2015 několik sponzorů přispělo na výstavbu krásného dětského hřiště v areálu školky s mnoha akrobatickými prvky ve výši 215.000,-- Kč

 

 

Srdečně děkujeme za významné příspěvky a těšíme se na další spolupráci na tomto projektu.

 

Rekapitulace měsíce listopadu

Končí se měsíc listopad a s ním i podzim roku 2018. Listopad byl velmi bohatý na různorodé akce a zážitky. 

Počínaje duchovní podporou škol ( modlitbami maminek a rekolekcemi žen konajícími se střídavě ve škole Světlo a zde v Mš Světýlko), pokračujíce nabídkou aktivit pro děti ( návštěvou knihovny a knihkupectví Jakuba Demla), po adventní tvoření pro rodiče s dětmi.

Končí se první kolo tutoringů a pro rodiče, děti i učitele si připravil kolektiv učitelek adventní snažení. Budou se tedy snažit všichni.

10. 12. srdečně zveme maminky na rekolekce, které proběhnou ve škole Světlo, začátek v 17.00h.

Zprávy

 

  • Děti přijímáme  během celého školního roku
  •  Rádi každého zájemce - rodiče individuálně seznámíme se školkou. Domluvte si schůzku.