Vize naší mateřské školy

RODINA

ŠKOLKA

OSOBNOST

CESTA

Rodina

Rodina je základem výchovy dítěte a jeho růstu osobnosti. Rodiče jsou pro děti prvními a nejdůležitějšími zprostředkovateli vzdělávání a mají nezanedbatelné právo i povinnost svoje děti vzdělávat. Náš vzdělávací projekt může fungovat pouze za jejich aktivní účasti a je podmínkou pro přijetí dítěte a jeho následnou formaci.

Školka pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Spolupráce rodičů a školky vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí.

Školka

Základem mateřské školy je osobnostně a odborně kvalifikovaný  personál. Naše profesionální práce vychází a navazuje na zkušenosti občanského sdružení Parentes, které provozuje v Praze už dvě školky. Projekt škol Parentes vychází ze zkušeností více jak 500 školek a škol v zahraničí, které působí ve 38 zemích světa již několik desetiletí. Pro nás jsou nejbližším vzorem mateřské školy a školky velice úspěšně provozované v Polsku.

Osobnost

Stavíme na společném zájmu rodičů a personálu školky, který směřuje k harmonickému růstu osobnosti dítěte v celé jeho nádheře.

Snažíme se o formaci dětí v oblasti

  • získávání dobrých návyků a ctností
  • formování charakteru dítěte – práce, pořádek, samostatnost, začlenění do kolektivu
  • základní křesťanské výchovy
  • rozvoje intelektu a psychomotoriky

Cesta

Naše mateřská školka připravuje děti na vstup do školy a života, který bude smysluplný a cílevědomý.