• Dotace

   • Průběh činností dne

     • 7.00h - 8.00h
      • Ranní volná hra

       Ranní volná hra

       Po příchodu do školky si děti spontánně hrají.

     • 8.00h. - 8.30h
      • Ranní stimulace

       Ranní stimulace

       Po krátkém poděkování za nový den a vzájemném sdílení zážitků předchoziho dne, začíná půlhodinový blok ranní stimulace. V něm se děti orientují v čase a prostoru, opakují si jaké je roční období, měsíc, den v týdnu, spočítají kolik se jich ve školce sešlo, říkají si jaké je počasí, atd. Dále si v této půlhodince opakují sady tzv. bitů - elementárních tematicky souvisejících informací, které připravují jejich myšlení na budoucí školní výuku. V tomto bloku si opakují dobré návyky na měsíc, které si upevňují ve školce i doma. Dalším bodem programu jsou hádanky, písničky a říkanky. Písničky jsou spojeny s pohybem.

     • 8.30h - 9.00h
      • Psychomotorika

       Psychomotorika

       Další půlhodinka je věnována rozvoji hrubé motoriky ve formě různých pohybových her a sestav pro celkové procvičení těla dítěte.

     • 9.15h - 10.00h
      • Chvíle angličtiny

       Chvíle angličtiny

       Externí učitelka angličtiny při hodině mluví s dětmi pouze anglicky. Smyslem výuky angličtiny ve školce je naučit všechny děti formou písniček, básniček a krátkých příběhů pasivně rozumět a reagovat na základní fráze. Výuka probíhá zábavnou formou s pomůckami, které pomáhají dětem chápat o čem je řeč. Angličtina probíhá pro mladší děti a pro starší děti zvlášť, protože způsob výuky se přizpůsobuje jejich věku.

     • 9.15h - 10.00h
      • Výtvarné tvoření, chvíle hudby

       Výtvarné tvoření, chvíle hudby

       Ve školce máme dvakrát týdně výtvarné činnosti a dvakrát týdně hudební činnosti a jedenkrát týdně dramatické činnosti. V rámci výtvarných činností se často pracuje na společných dílech (mapa světa, velké obrázky), aby se děti naučily spolupracovat. V čase věnovanému hudbě jsou děti seznamovány se světem zvuků, tónů a rytmů. Součástí hudebních činností je výuka hry na flétnu.

     • 10.00h - 12.00h
      • Pobyt venku

       Pobyt venku

       Pobyt venku je důležitou částí programu. K dispozici je pěkná školní zahrada se skluzavkou, pískovištěm, domečkem s kuchyňkou, venkovní tabule na kreslení křídou a další pohybové doplňky. V oploceném prostoru je i velká dlážděná plocha na procvičování jízdy na odrážedlech. V roce 2015 bylo postaveno nové dětské hřiště v areálu zahrady školky nákladem 215.000 Kč. Krásné a klidné přírodní okolí školky Světýlko nabízí skvělé podmínky pro každodenní vycházky.
       Za hezkého letního počasí se navíc příležitostně přesouvají na terasu se stoly a lavicemi i další body programu.

        

     • 12.00h - 12.30h
      • Oběd

       Oběd

       Do školky Světýlko se dováží z externí kuchyně kvalitní a chutná dětská strava. Děti jsou vedeny k dobrým návykům ve stolování. Menší děti mohou jíst lžící, větší, předškolní děti, už příborem. Po obědě si děti čistí zuby. Na začátku školního roku dochází do mateřské školy dentistka, která vysvětluje správná pravidla čištění zubů. 
        

     • 12.30h - 13.00 až 13.30h
      • Chvíle odpočinku

       Chvíle odpočinku

       Spánek v naší školce není povinný. Starší děti, které již odpoledne spát nechtějí zůstávají po obědě ve třídě a poslouchají četbu příběhů, nacvičují paměť a smysly. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že vzhledem k intenzivnímu dopolednímu programu si v naší školce rády zdřímnou i děti, které doma po obědě nespí.
        

     • 13.00h, 13.30h - 14.00h,
      • Grafomotorika

       Grafomotorika

       Po odpoledním odpočinku se pravidelně věnujeme rozvoji jemné grafomotoriky ve formě různých pracovních listů a logopedické prevenci.
        

     • 14.00h - 15.30h
      • Chvíle pro vnímání a objevování všemi smysly

       Chvíle pro vnímání a objevování všemi smysly

       V této části dne si děti přiblíží téma, kterému se v dané chvíli věnujeme z více úhlů pohledu.( pokusy, dokumentární filmy, osahání skutečností, exkurze)  

     • 15.00h - 16.00h
      • Odpolední volná hra

       Odpolední volná hra

       Po odpolední svačině mají děti volný program .Děti volí aktivity a činnosti dle svého výběru, osahávají si podněty a poznatky právě proběhlého dopoledního programu..Hrají si s hračkami, stavebnicemi, staví si domečky a provozují různé jiné aktivity. Za pěkného počasí tráví čas na školní zahradě až do příchodu rodičů.
       Děti  mohou ve školce pobývat až do 16:00.
       Standardní program končí v 14.30h.