• Informace o stravování

   • Životospráva

    • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava a pitný režim.
    • Obědy jsou dětem dováženy z Centrální jídelny v Třebíči
    • V denním režimu je respektována doba mezi jídly ( 2,5 - 3 hodinové intervaly )
    • Svačiny jsou připravovány ve školce.
    • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole – ve třídách je zřízen pitný koutek – konvice s nápojem a hrníčky.
    • Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.
    • Dbáme na osvojování správných kulturně společenských návyků při stolování, na estetiku stolování – prostírání,  správné uložení příboru.
    • Menší děti jedí lžící, starší děti se učí používat příbor.
    • Vedeme děti k dodržování hygieny – mytí rukou před jídlem i po jídle, čištění zubů po jídle.