• Dotace

  • Návštěva v Mateřské škole Světýlko

    • Budova Mateřské školy
     • Mateřská škola je postavena na kraji města v blízkosti rybníka s názvem Kuchyňka a komunikace vedoucí směrem Nová Ves, Přibyslavice. Děti mají možnost jít se svými učitelkami na procházku do přírody nebo trávit čas v bezprostředním okolí školky. Mateřská škola je novostavba - dvojdům.

    • Pohled z ulice
     • Před školkou je 5 -6 parkovacích míst, pro rodiče, kteří děti do školky přiváží. Ulice je slepá a před prostory školky končí.

    • Šatna
     • Po vstupu do MŠ se ocitneme v šatně. Každé dítě má svou skříňku označenou svým jménem. Jelikož se jedná o dvojdům jsou šatny dvě propojeny dveřmi. V jedné z šaten najdeme WC.

    • Třída Hvězdiček
     • Ze šatny vstupujeme do hlavní třídy, kde probíhá velká část programu.

    • Jídelna Sluníček
     • Z hlavní třídy vstupujeme do jídelny a zároveň třídy, kde probíhá i výtvarné tvoření a grafomotorika.

    • Koupelna
     • Díváme se na koupelnu a záchody, kterými jsou opatřeny jednotlivé třídy. Děti jsou vedeny k samostatnosti v osobní hygieně a po každém jídle si čistí zuby takže zde kromě svých ručníků mají i kelímky se zubní pastou a kartáčkem na zuby

    • přístup do prvního podlaží
     • Tímto pohledem opouštíme přízemí školky a vystupujeme do prvního patra.

    • Ložnice Sluníček
     • Ložnice jsou umístěny v horním podlaží školky. Děti chodí po obědě odpočívat při poslechu čtené pohádky. Nejsou nuceny spát, ale když některé usne není rušen hrajícími si kamarády. 

    • Kancelář
     • Včetně ložnic se v horním patře nachází kanceláře paní ředitelky a učitelek

    • Horní koupelna
     • V blízkosti ložnice se nachází i horní koupelna se záchodem, sprchou a umývadlem.

    • Tutoringová místnost
     • Místnost, kde se rodiče jednotlivých dětí scházejí s pedagogy.