• Měsíční harmonogram šk. akcí

    • Plán na měsíc září

     13.9. 2021  -  Hudební pohádka ZUŠ Hrotovice
     21.9. 2021  -  Sportovní hřiště , zajišťuje Spartak Třebíč    
     ?. 9.           -  Mudr. Križanová,      9.30h
     ?. 9.           - Moštování s panem Zabloudilem

     Plán na měsíc říjen

     4.10. 2021  - přednáška pro rodiče a pedagogy ( pořádek)
     4.10. 2021   - návštěva kněze
     20.10. 2021  - návštěva kněze
     27.10.- 29.10.- podzimní prázdniny

      

     Plán na měsíc listopad
     1. 11. Návštěva kněze
     2. 11. Návštěva hřbitova
     8. 11. Přednáška pro rodiče a pedagogy ( Láska k vlasti) 15.11. Návštěva kněze
     25. 11. Adventní vyrábění

      

     Plán na měsíc prosinec

     1.12. Návštěva kněze
     6.12. Přednáška pro rodiče (Úcta)
     13. 12. Návštěva kněze. 
     15. 12. Společná mše svatá
     16. 12. Vánoční vystoupení v ZŠ ( zač. 16.30)