• Dotace

    • Mateřská škola Světýlko s.r.o. je soukromá mateřská škola. Stojí na konci města Třebíče při výjezdu na  Novou ves. Mateřská škola je rodinný dvojdům.
     Je rozdělena dvě homogenní třídy 3 - 4 letých a 5 - 6 letých. Každá třída má kapacitu 20 dětí.
      
     Mateřská škola Světýlko přijímá děti během celého školního roku až do naplnění kapacity.
     Zápis probíhá s každou rodinou individuálně. Termín je možné domluvit pomocí telefonu či emailové pošty. Rodiče jsou na setkáni informováni o charakteru a programu školky i jejích požadavcích.
     Provozní ředitelka rozhoduje na základě stanovených kritérií, které jsou zákonným zástupcům sděleny v době zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do Mš vydává ředitelka školy.
     V případě, že je u zápisu zcela zřejmé, že dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám MŠ a pokud o to požádají zákonní zástupci dítěte, může ředitelka školy stanovit dítěti dobu zkušebního pobytu v MŠ, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
     Do Mateřské školy se přijímají děti od věku tří let. Vyjímečně po domluvě s rodiči a v závislosti na sebeobsluze dítěte, lze přijmout dítě od věku 2,5 roku věku.

     Cena za účast dítěte na Programu je  stanovena na Dohodě o školném.
     Platba za účast dítěte na Programu je inkasována z účtu patnáctého dne v měsíci za příslušný měsíc.
     Poplatek za stravování je inkasován zpětně patnáctého  kalendářního dne  následujícího měsíce.
     Děti nosí ve školce uniformy. Jsou k dispozici v Mateřské škole a následně se jejich cena strhává zákonným zástupcům spolu se školným z účtu.