• Dotace

    • Školné v mateřské škole Světýlko

    • Projekt mateřské školy Světýlko je koncipován jako neziskový, veškeré příjmy  jsou použity na provoz a rozvoj mateřské školy. Významnou část příjmů  tvoří dary.

     I přesto, že poskytujeme dětem kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu, udržujeme školkovné
     na co nejnižší hladině díky sponzorským darům. 

     Příspěvek na provoz školky je věcí osobní domluvy s provozní ředitelkou a vycházíme  vždy vstříc možnostem rodičů. Na prvním místě nám jde úzkou spolupráci s rodinou.

      Nad rámec dotace nás v současné době stojí každé dítě v průměru 2500 Kč měsíčně. Výše školkovného se zpravidla pohybuje od 1000 Kč  do 4000 za dítě na jeden měsíc.

     Vítáme i možnost přispění zaměstnavatele rodičů na školkovné a tak poskytnout zaměstnanecký benefit.

     Při stanovení ceny je uplatňován princip solidarity. V praxi to znamená možnost  slevy pro rodiny, které do školky dávají více než jedno dítě a pro rodiče, kteří svojí aktivní účastí se zapojí do pomoci rozvoje mateřské školy Světýlko.

     Na druhou stranu vítáme velkorysé rodiče, kteří v zájmu dalšího rozvoje projektu budou ochotni zaplatit více než je běžné.