• Roční harmonogram školních akcí

    •  

     Plán akcí na školní rok 2020/2021
      Září
     1.9. začátek školního roku, 7.15h - mše svatá
     23.9. „Jak si správně čistit zuby“ (beseda s paní MUDr. Križanovou)
     21.9. dopravní odpoledne ( s panem Dobrovolným)
      10.9. Schůzka s rodiči v MŠ
      24.9. modlitby maminek
      28.9. sv. Václava  - státní svátek

     Říjen
      5.10. přednáška téma - Slušnost
      22.10. modlitby maminek v MŠ
      29.- 30.10. podzimní prázdniny
      
     Listopad
     2.11. přednáška téma - Solidarita
     6.11. snídaně s maminkama
     26.11.modlitby maminek v MŠ • .26.11. adventní tvoření v MŠ Světýlko od 14.30 h. (MŠ + ZŠ) 

     Prosinec
      7.12. přednáška v ZŠ Světlo téma - Štědrost
      17.12. modlitby maminek v MŠ
      16.12. vánoční vystoupení (MŠ + ZŠ)
      23.-31. vánoční prázdniny
      
     Leden
      návštěva Domovinky
     1.1.-3.1. vánoční prázdniny
     4.1. přednáška v ZŠ Světlo téma –Vděčnost
     21.1. modlitby maminek v MŠ

     Únor
     1.2 - 5.2. Jarní prázdniny
     8.2. přednáška v ZŠ Světlo - Spravedlnost
     26. 2. modlitby maminek

     Březen
     1.3. přednáška v ZŠ Světlo - Vlídnost
     23. 3. modlitby maminekv MŠ, 23. 3. Velikonoční tvoření ( začátek ve 14.30h)

     Duben
     2.4. - 5. 4. Velikonoční prázdniny
     12.4. přednáška v ZŠ Světlo - Pořádek
     22.4. modlitby maminek
     28. 4. Snídaně s maminkami

     Květen
     3 .5. přednáška v ZŠ Světlo - Skromnost
     4.5. Den matek ve školce ( 15.30h začínáme) 
     20.5. modlitby maminek
              výlet rodin

     Červen
     7. 6.  přednášek v ZŠ Světlo
     17. 6. modlitby maminek
     24. 6. Rozloučení s předškoláky